Node-Red demo server

Aby obejrzeć wizualizację - przejdź do https://node-red.numeron.pl/ui

Aby obejrzeć ekran administracyjny - przejdź do https://node-red.numeron.pl/admin